08 Sep

การทำสีโครงตู้

การทำสีโครงตู้ สามารถเลือกได้ 3 วิธี คือ
1. อะโนไดซ์
2. เคลือบสี EDP
3. การพ่นสีฝุ่น

สีอะโนไดซ์ คือ การใช้น้ำยากัดผิวให้เป็นรูเล็กๆ สายตาเรามองไม่เห็น แล้วค่อยจุ่มลงบนสีที่เราต้องการ เม็ดสีเล็กๆ จะเข้าไปแทรกในรูต่างๆ ทำให้ชิ้นงานเป็นสีที่เราต้องการ

colorano

สี EDP เป็นการทำสีแบบจุ่มลงบนสีน้ำโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สีจับกับชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะทำสีดำ เท่านั้น เนื้อสีจะหนาและแข็งแรง ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ด้วย

edp_black

การพ่นสีฝุ่น เป็นการทำสีลงบนอลูมิเนียมโดยการใช้สีฝุ่นที่เป็นผงละเอียด พ่นเคลือบบนชิ้นงาน แล้วนำไปอบที่ห้องอบ อุณหภูมิ 200 องศาเป็นเวลา 30 นาที สีที่ได้ก็จะเงางาม ความแข็งแรงของสี ยึดเกาะได้ดี

powderc

สรุปทั้ง 3 วิธีการทำสี ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพราะผลที่ออกมา เหมือนๆ กัน ราคาในการทำ ก็เท่ากัน

pcse

ตู้ขนาดมาตรฐาน กว้าง 1.2 เมตร สูง 2 เมตร ลึก 40 ซม. ทำสี ราคาเพิ่มใบละ 2,000 บาท