การประกอบ

การประกอบตู้ทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ เริ่มต้นจากเสากลม ประกอบกับเสาเหลี่ยม โดยมีหัวหมุนสำหรับต่อเชื่อมกัน จากนั้น ก็ใส่ไม้อัดปิดผิว และกระจก พร้อมอัดด้วยยางอัด ประกอบทีละด้าน ทำตามขั้นตอน ก็จะได้ตู้โชว์สินค้า สำหรับวัสดุสามารถดัดแปลงได้ตามใจชอบ โดยสามารถใช้กระจกล้วนทั้งหมด หรือไม้ทั้งหมดได้

install1s

install2s

install3s

install4s

install5s

install6s

install7s

install8s

install9s