อ๊อฟชั่นเสริม

อ๊อฟชั่นเสริม สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมาย เช่น จำนวนหลอด led แสงสว่าง หรือ ไฟรางแอลอีดีที่ต้นเสาทั้งสี่ต้น

light

7led

control
daylight