โมเดลตู้

addetails

เพื่อความเข้าใจ เราได้ทำโมเดลจำลองตู้ให้มีขนาดเล็กลง รายละเอียดดังนี้ 1 ตู้ประกอบไปด้วย เสากลม 4 ต้น ขนาดความสูง 2 เมตร ส่วนตัวคาน จะแบ่งเป็น 4 ชั้น เพื่อปรับให้เกิดช่องระหว่างตู้ สำหรับด้านบน จะเว้นไว้สำหรับทำป้ายร้าน หรือข้อความแสดงรายละเอียดสินค้า

sizealu1

บานพับทั้งหมดผลิตจากเหล็กอย่างดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ตัวบานจะจับกับกระจกหนา 8 มิลลิเมตร แต่ตัวอย่างในภาพ เป็นแบบจำลอง เราจะใช้บานไม้ปิดผิว แสดงตัวอย่างไว้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการ ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกัน ส่วนด้านล่าง จะเป็นขาตั้ง สามารถหมุนเพื่อปรับระดับความสูงต่ำได้ตามความพอใจ

facequickBrand : Quick เน้นความรวดเร็วของการประกอบตู้ และจัดส่ง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ระบบน๊อคดาวน์ สามารถถอดประกอบไปใช้ที่ไหนก็ได้ โดยตู้ไม่เป็นรู ไม่ช้ำ

rubbers

ยางอัดสำหรับอัดกระจกให้เข้ากับโครงอลูมิเนียม เพื่อความกระชับแน่นหนา

mirrorgreen

กระจกผนังตู้หนา 6 มิล กระจกชั้น หนา 8 มิล รับรองความแข็งแรง ทนทาน วางสินค้าโชว์ ไม่แอ่น ไม่หัก ไม่แตก

wheel

ขาตั้งมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ หมุดยึดติดนิ่ง กับแบบล้อเลื่อนยาง 11 มิล แล้วแต่งานที่ต้องการใช้