11 Jul

หมุดปรับระนาบ

หมุดปรับระนาบใต้เสาทั้ง 4 ต้นของตู้ เป็นสกรูไขเข้าไปที่ช่องของตัวเสาทั้งสี่ เพียงหมุนเล็กน้อย จะทำให้ระนาบหรือระดับน้ำเท่ากันทั้งหมดสี่ด้าน หมดปัญหาแม้จะวางไว้บนพื้นที่ต่างระดับกัน

IMG_9681 IMG_9684 IMG_9682 IMG_9683

25 Jun

เพิ่มลดขนาดกับราคา

เพิ่มลดขนาดกับราคา มีผลแน่นอน เพราะปริมาณวัสดุย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านพื้นที่ของลูกค้าเป็นหลัก ในเว็บจะเป็นสินค้าที่มีขนาดมาตรฐานคือ กว้าง 1.2 เมตร ลึก 40 ซม.และสูง 2 เมตร ในขั้นตอนแรก ถ้าไม่ได้ใช้ตู้ขนาดมาตรฐาน ก็สามารถส่งขนาดที่ต้องการเข้ามาประเมินได้ก่อน ที่อีเมล์ thaimil10@hotmail.com

24 Jun

วิธีเช็ครุ่นตู้แสดงสินค้า

รุ่นตู้โชว์

ให้ยึดด้านซ้ายมือเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นวัสดุตั้งต้นในการนำมากรุผิวรอบตัวตู้ ซึ่งถ้าเป็นแบบ A ก็จะเป็นกระจกใสขนาด 8 มิล รอบตัว จากนั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มกระจกบานเลื่อนด้านหน้า ก็ให้เลือกสินค้าเป็นหมายเลข 1 หรือถ้าต้องการแบบกระจกเปิดกลาง ก็ให้เลือกสินค้าหมายเลข 2

สินค้าทุกตัวมีอุปกรณ์มาตรฐานให้ตามกำหนด เช่น หมุดปรับระดับชั้นกระจก ไฟ LED ส่องสว่างสำหรับสินค้า ชั้นกระจกหนา 8 มิล เจียรขอบเรียบร้อย ตัวล๊อคบานประตู และตู้ด้านล่าง ,ขาปรับระดับความสมดุลตู้ 4 ขา และกรอบป้ายโชว์ชื่อร้านค้า สำหรับด้านบนตู้

สินค้าทั้งหมด :  A , B , C , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12